Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Orimet ingår inte i högkostnadsskyddet

Orimet (metformin) är avsett för behandling av typ 2-diabetes hos vuxna där enbart diet och motion inte ger tillräcklig kontroll av blodsockret.

Orimet är depottabletter som ger en förlängd frisättning av läkemedlets verksamma ämne. Detta innebär att Orimet kan ges en gång per dag istället för de två till tre gånger per dag som är den vanliga doseringsfrekvensen för metformin tabletter. Idag används metformin tabletter som första linjens behandling för typ 2-diabetes, som ensam behandling eller i kombination med andra orala diabetesmedel eller med insulin. TLV bedömer att metformin tabletter är relevant jämförelsealternativ till Orimet.

Effekten av Orimet och metformin tabletter bedöms vara jämförbar. Företaget har inte visat att Orimet har en större nytta än metformin tabletter. En prisjämförelse visar att kostnaden för Orimet är högre än för metformin tabletter.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Orimet inte ska vara subventionerat och därmed inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 27 september 2019.

Sidinformation


Publicerad
1 oktober 2019