Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

TLV beslutar att Binosto inte ska ingå i högkostnadsskyddet

Binosto (alendronsyra) för behandling av benskörhet hos kvinnor efter klimakteriet, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Binosto motsvarar kostnaden.

Benskörhet (osteoporos) innebär att benvävnaden är mindre tät än i vanliga fall och att skelettet därmed blir skörare och lättare att bryta. Benskörhetsrelaterade frakturer är ett stort hälsoproblem som kan leda till långvarig smärta, ökad sjuklighet, för tidig död eller funktionsnedsättning med försämrad livskvalitet.

Binosto är en brustablett som innehåller alendronsyra. Alendronsyra finns sedan tidigare i högkostnadsskyddet i tablettform. Alendronsyra tillhör en grupp av icke hormonella läkemedel som kallas bisfosfonater som hämmar skelettets nedbrytning och därmed förhindrar förlust av benmassa från skelettet. Syftet med behandlingen är att undvika benskörhetsrelaterade frakturer.

TLV bedömer att företaget inte har visat att Binosto har bättre behandlingseffekt eller mindre biverkningar i förhållande till alendronsyra i tablettform. Det finns inte heller fördelar för Binosto när det gäller de behandlingsinstruktioner patienten måste följa, såsom att fasta och att stå eller sitta upprätt i minst 30 minuter efter läkemedlet svalts, jämfört med alendronsyra i tablettform. Att Binosto löses upp i vatten innan den sväljs kan däremot vara till fördel för patienter med svårigheter att svälja tabletter. Företaget har dock inte visat att fördelarna med den nya beredningsformen motiverar det högre priset.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Binosto inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 22 november 2019.


Sidinformation


Publicerad
28 november 2019