TLV logotyp
TLV logotyp

Melatonin Orifarm ingår inte i högkostnadsskyddet

Melatonin Orifarm (melatonin) som är avsett för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna ingår inte i högkostnadsskyddet.

Jetlag orsakas av den störning av dygnsrytmen som uppkommer vid resa över flera tidszoner. Vanliga problem som kan uppstå vid jetlag är störd sömn, ökad trötthet och sänkt prestationsförmåga.

Melatonin Orifarm innehåller den aktiva substansen melatonin som tillhör en grupp av hormoner som tillverkas av kroppen. Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm. Melatonin Orifarm kan bidra till att återställa den normala dygnsrytmen och lindra symtomen av jetlag.

TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer som ligger till grund för prioriteringar inom vården, nämligen människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården.

TLV bedömer att jetlag är ett lindrigt övergående tillstånd och att den totala livskvalitetsförlusten är liten. Jetlag innebär en tillfällig obalans av dygnsrytmen i samband med utlandsresa. Graden av lidande för de som drabbas av jetlag anses som låg i förhållande till andra sjukdomar. TLV bedömer att behandling av jetlag är vård av andra skäl än sjukdom och skada.

Med beaktande av behovs- och solidaritetsprincipen bedömer TLV att det inte är rimligt att subventionera behandling av jetlag.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Melatonin Orifarm inte ska vara subventionerat och därmed inte ingå i högkostnadsskyddet.

Publicerad 23 mars 2020