Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatonin Orifarm oral lösning ingår inte i högkostnadsskyddet

Melatonin Orifarm (melatonin) oral lösning som är avsett för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna ingår inte i högkostnadsskyddet. TLV har sedan tidigare bedömt att Melatonin Orifarm i tablettform inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Jetlag orsakas av den störning av dygnsrytmen som uppkommer vid resa över flera tidszoner. Vanliga problem som kan uppstå vid jetlag är störd sömn, ökad trötthet och sänkt prestationsförmåga.

Melatonin Orifarm oral lösning innehåller den aktiva substansen melatonin som tillhör en grupp av hormoner som tillverkas av kroppen. Melatonin hjälper till att reglera kroppens dag- och nattrytm. Melatonin Orifarm kan bidra till att återställa den normala dygnsrytmen och lindra symtomen av jetlag.

TLV:s beslutsfattande utgår från tre grundläggande principer som ligger till grund för prioriteringar inom vården, nämligen människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården.

TLV bedömer att jetlag är ett lindrigt övergående tillstånd och att den totala livskvalitetsförlusten är liten. Jetlag innebär en tillfällig obalans av dygnsrytmen i samband med utlandsresa. Graden av lidande för de som drabbas av jetlag anses som låg i förhållande till andra sjukdomar. TLV bedömer att behandling av jetlag är vård av andra skäl än sjukdom och skada.

Med beaktande av behovs- och solidaritetsprincipen bedömer TLV att det inte är rimligt att subventionera behandling av jetlag.

Mot denna bakgrund beslutar TLV liksom i ett tidigare beslut gällande Melatonin Orifarm tabletter, att Melatonin Orifarm oral lösning inte ska vara subventionerat och därmed inte ingå i högkostnadsskyddet.

Sidinformation


Publicerad
3 juli 2020