Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Takhzyro ingår inte i högkostnadsskyddet

Takhzyro (lanadelumab) är en subkutan injektion avsedd för rutinmässig prevention, så kallad förebyggande behandling, av återkommande anfall av ärftligt hereditärt, angioödem hos patienter i åldern tolv år och äldre.

Hereditärt angioödem, HAE, är en sjukdom med symtom som anfall med oftast smärtsamma svullnader, främst i huden och i mag-tarmkanalens slemhinnor. Svullnaderna kan också sätta sig i luftvägarna vilket potentiellt kan vara livshotande. I studier har det visats att förebyggande behandling med Takhzyro minskar antalet anfall jämfört med om patienterna inte får någon förebyggande behandling.

I dag behandlas patienter som har HAE med Firazyr och C1-inhibitorerna Berinert och Cinryze. Dessa tre subventioneras för akut behandling av svåra anfall. Cinryze är det enda av dessa läkemedel som har indikation för förebyggande behandling av anfall men ingår inte i högkostnadsskyddet för detta användningsområde.

Företaget har analyserat en begränsad grupp inom Takhzyros godkända indikation. Denna grupp omfattar patienter med svår sjukdom och många anfall. För dessa patienter bedöms sjukdomens svårighetsgrad vara hög. I de hälsoekonomiska analyserna jämförs förebyggande behandling med Takhzyro med endast akut behandling i samband med ett anfall.

TLV bedömer att flera antaganden i företagets hälsoekonomiska analys är mycket osäkra. Mot bakgrund av detta redovisar TLV inget grundscenario utan endast känslighetsanalyser. När TLV justerar enstaka antaganden i företagets analys är kostnaden för Takhzyro inte rimlig.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Takhzro inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 20 november 2020.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2020
Till toppen