Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Intrarosa ingår inte i högkostnadsskyddet

Intrarosa vagitorium (prasteron) som används för att behandla vaginal atrofi (torra slemhinnor) hos kvinnor som nått klimakteriet kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Läkemedelsföretaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Intrarosa motsvarar kostnaden.

Vid vaginal atrofi blir väggen i vagina och de omgivande vävnaderna tunnare vilket kan leda till symtom såsom torrhet, irritation och ömhet i genitalområdet, liksom smärta vid samlag så kallad dyspareuni. Detta beror på sjunkande halter av hormonet östrogen som sker naturligt i klimakteriet.

Intrarosa vagitorium är avsett för lokal behandling av vaginal atrofi hos kvinnor som nått klimakteriet. Det aktiva ämnet i Intrarosa är ett hormon som heter prasteron. Prasteron omvandlas i kroppen till både östrogener och androgener som är kvinnliga respektive manliga könshormon.

Enligt behandlingsriktlinjer på området rekommenderas lokal östrogenbehandling vid symtom på vaginal atrofi. Lokala östrogenpreparat är avsedda för samma patientgrupp som Intrarosa och används som hormonersättning vid lokala östrogenbristsymtom hos kvinnor vars menstruationsblödningar har upphört

Företaget har ansökt om begränsad subvention till patienter där andra östrogena substanser inte gett tillräcklig effekt eller inte är lämpliga. TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till Intrarosa vagitorium för den föreslagna patientgruppen är ingen behandling.

Företaget har inte kunnat visa att Intrarosa har en klinisk effekt utöver den kliniska effekt som lokal östrogenbehandling ger vid vaginal atrofi för den föreslagna patientgruppen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Intrarosa inte ska vara subventionerat och kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 17 december 2020.

.

Sidinformation


Publicerad
22 december 2020