Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Alitretinoin Orifarm mjuka kapslar ingår inte i högkostnadsskyddet

Alitretinoin Orifarm (alitretinoin) som behandlar svårt kroniskt handeksem kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Alitretinoin Orifarm motsvarar kostnaden.

Svårt kroniskt handeksem påverkar ofta hela handen och fingrarna och kan ge upphov till smärtsamma sår och hudförtjockningar. Även blåsbildning, fjällning och sprickor förekommer. Den som drabbas av handeksem får ofta svårt att utföra vardagliga sysslor som att laga mat och ta hand om barn, samt begränsas i sitt yrkesval och i sina fritidsaktiviteter. Svårighetsgraden för svårt kroniskt handeksem bedöms vara medelhög.

Alitretinoin Orifarm är ett generiskt läkemedel och innehåller liksom originalläkemedlet, Toctino den aktiva substansen alitretinoin. Företagets studier visar att de två läkemedlen förväntas ha jämförbar effekt och tidigare studier på Toctino visar att alitretinoin har en relevant behandlingseffekt.

TLV bedömer att det finns stora osäkerheter i företagets analys, främst på grund av att det saknas studier som direkt mäter hälsorelaterad livskvalitet hos patienter som lider av svårt kroniskt handeksem. Det råder också osäkerheter kring långsiktiga behandlingseffekter, behandlingskostnader och hur stor andel av patienterna som svarar på behandlingen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Alitretinoin Orifarm inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 28 januari 2021.

Sidinformation


Publicerad
29 januari 2021