Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Lyumjev injektionsvätska, cylinderampull och KwikPen förfylld penna 100 E/ml ingår inte i högkostnadsskyddet

TLV beslutar att tre förpackningar av Lyumjev; injektionsvätska, cylinderampull och KwikPen förfylld penna 100 enheter/ml inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Diabetes innebär en kroniskt förhöjd nivå av blodsocker. Sjukdomen orsakas av att kroppen saknar eller har nedsatt förmåga att bilda insulin, eller att kroppens känslighet för insulin är nedsatt.

Lyumjev (insulin lispro) är ett direktverkande måltidsinsulin som tas för att kontrollera blodsockret i samband med måltid. Lyumjev är avsett för behandling av typ 1 och typ 2 diabetes hos vuxna.

TLV bedömer att Lyumjev har jämförbar effekt med samtliga direktverkande måltidsinsuliner i högkostnadsskyddet när det gäller sänkning av blodsockernivån (HbA1c). Mot bakgrund av detta har TLV baserat den hälsoekonomiska bedömningen på en kostnadsjämförelse. Det behandlingsalternativ som har lägst fastställt pris inom högkostnadsskyddet utgjorde jämförelsealternativet. För Lyumjev injektionsvätska, cylinderampull och KwikPen förfylld penna 100 E/ml är jämförelsealternativet Insulin Lispro Sanofi.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att för tre förpackningar för Lyumjev; injektionsvätska, cylinderampull och KwikPen förfylld penna 100 E/ml, är kostnaden för Lyumjev högre än för motsvarande förpackningar av Insulin lispro Sanofi.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att kostnaden för behandling med Lyumjev injektionsvätska, cylinderampull och KwikPen förfylld penna 100 E/ml inte är rimlig och dessa förpackningar ska därför inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet gäller från och med den 18 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021
Till toppen