Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Melatonin Orifarm oral lösning ingår inte i högkostnadsskyddet

Melatonin Orifarm (melatonin) för behandling av sömnproblem, så kallad insomni, hos barn och ungdomar med adhd kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att nyttan av Melatonin Orifarm motsvarar kostnaden.

Melatonin Orifarm innehåller kortverkande melatonin och finns som oral lösning, det vill säga att läkemedlet är en lösning som tas via munnen. Läkemedlet är godkänt för korttidsbehandling av jetlag hos vuxna och insomni hos barn och ungdomar 6–17 år med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Företaget ansöker enbart om subvention för barnindikationen.

TLV bedömer att kortverkande melatonin i tablettform är relevant jämförelsealternativ till Melatonin Orifarm eftersom motsvarande orala lösningar i form av lagerberedningar kommer att försvinna som behandlingsalternativ. Av de kliniskt relevanta och tillgängliga tablettberedningarna har Mellozzan lägst fastställt pris och utgör därmed jämförelsealternativ, även för patienter som har svårt att svälja tabletter. Enligt produktresumén för Mellozzan kan tabletterna krossas och blandas med vatten.

TLV har jämfört kostnaderna mellan Melatonin Orifarm och Mellozzan eftersom effekten mellan Melatonin Orifarm och melatonin i tablettform bedöms vara jämförbar. Till ansökt pris bedöms kostnaden för Melatonin Orifarm vara högre än kostnaden för Mellozzan.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Melatonin Orifarm inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 17 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
18 juni 2021