Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Livogiva ingår inte i högkostnadsskyddet

Livogiva (teriparatid), som är avsett för behandling av benskörhet (osteoporos) hos vuxna med ökad risk för frakturer, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför produkten har inte visat att det ansökta priset för Livogiva är rimligt.

Osteoporos är en sjukdom som gör att benen i kroppen blir tunna och sköra. Sjukdomen är särskilt vanlig hos kvinnor efter de haft sin sista menstruation, men kan även förekomma bland män. Osteoporos är också vanligt hos patienter som får så kallade kortikosteroider.

Livogiva är en biosimilar, det vill säga ett läkemedel som innehåller en ny version av den aktiva substansen i ett redan godkänt biologiskt läkemedel, ett så kallat referensläkemedel. För att en biosimilar ska godkännas ska den vara jämförbar med referensläkemedlet avseende klinisk effekt och säkerhet. Referensläkemedlet för Livogiva är Forsteo. Båda innehåller teriparatid som används för att göra skelettet starkare och minska risken för benbrott genom att stimulera benbildning.
TLV bedömer att samtliga läkemedel innehållande teriparatid har jämförbar effekt och utgör relevanta jämförelsealternativ till Livogiva.
Ansökt pris för Livogiva är betydligt högre än för det jämförelsealternativ som har lägst pris. Företaget har inte visat att Livogiva har bättre effekt eller andra fördelar som väger upp denna prisskillnad och TLV bedömer därför att kostnaden för Livogiva inte är rimlig.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Livogiva inte ska vara subventionerat och kommer därmed inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 17 juni 2021.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2021