Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Zeposia ingår inte i högkostnadsskyddet

Zeposia (ozanimod) för behandling av vuxna patienter med skovvis förlöpande multipel skleros (RRMS) kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Zeposia motsvarar kostnaden.

Multipel skleros är en kronisk och gradvis fortskridande inflammatorisk sjukdom. Sjukdomen innebär att kroppens eget immunsystem attackerar hjärna och ryggmärgen vilket leder till nervskador. Vid RRMS har patienten återkommande avgränsade episoder med nya eller förvärrade neurologiska symtom, så kallade skov, följt av perioder med mildare eller inga symtom.

Zeposia ges till patienter med aktiv sjukdom, vilket innebär att patienterna har skov eller att tecken på aktiv inflammation kan ses vid bilddiagnostik. Hos dessa patienter har Zeposia visats vara effektiv när det gäller att minska antalet skov och inflammatorisk aktivitet.

Företaget har inte visat att kostnaden för Zeposia står i rimlig relation till effekten av läkemedlet jämfört med relevanta behandlingsalternativ. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Zeposia inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 17 juli 2021.

Sidinformation


Publicerad
21 juni 2021