TLV logotyp
TLV logotyp

Efmody ingår inte i högkostnadsskyddet

Efmody (hydrokortison) för behandling av så kallad kongenital binjurebarkshyperplasi, CAH, kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget har inte visat att nyttan av Efmody motsvarar kostnaden.

Läkemedlet Efmody innehåller hydrokortison i hårda kapslar. Efmody har en fördröjd frisättning som ger långverkande effekt. Läkemedlet är godkänt för att behandla kongenital binjurebarkshyperplasi (CAH) hos ungdomar från och med 12 års ålder samt vuxna. Företaget ansöker om subvention för hela användningsområdet.

CAH är en sällsynt sjukdom som oftast orsakas av en medfödd brist på enzymet 21-hydroxylas, vilket leder till brist på de två livsnödvändiga hormonerna kortisol och aldosteron.

TLV bedömer att ett annat hydrokortisonläkemedel (glukokortikoid) är relevant jämförelsealternativ för barn och ungdomar. TLV bedömer vidare att hydrokortison, ensamt eller i kombination med prednisolon (långverkande glukokortikoid), är relevant jämförelsealternativ för vuxna.

TLV bedömer att företaget inte har visat att nyttan av Efmody är bättre än jämförelsealternativen. Ansökt pris för Efmody är högre än för jämförelsealternativen.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Efmody inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 16 december 2021.

Publicerad 17 december 2021

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter