Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Odomzo ingår inte i högkostnadsskyddet

Odomzo (sonidegib) för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad basalcellscancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Odomzo motsvarar kostnaden.

Läkemedlet Odomzo, som innehåller substansen sonidegib, är avsett för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad basalcellscancer som inte är lämplig för botande kirurgi eller strålbehandling. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och behandlas hos majoriteten av patienterna genom kirurgi eller strålbehandling. I ett fåtal fall kan sjukdomen utvecklas till avancerad form som inte går att operera eller strålbehandla. Dödligheten vid lokalt avancerad basalcellscancer är mycket låg.

TLV bedömer att relevant jämförelsealternativ till behandling med Odomzo är att erbjuda bästa understödjande behandling.

Företaget har inte visat att kostnaden för Odomzo står i rimlig relation till effekten av läkemedlet jämfört med det relevanta behandlingsalternativet bästa understödjande behandling. Mot denna bakgrund beslutar TLV att Odomzo inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 24 mars 2022.

Sidinformation


Publicerad
25 mars 2022
Till toppen