Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Baqsimi ingår inte i högkostnadsskyddet

Baqsimi (glukagon) som är avsett för behandling av allvarliga episoder med lågt blodsocker (svåra hypoglykemier) hos personer med diabetes kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet.

Baqsimi innehåller den aktiva substansen glukagon och är avsedd att användas för behandling av svåra hypoglykemier.

Personer med diabetes som behandlas med insulin eller insulinfrisättande läkemedel riskerar att utveckla ett så lågt blodsocker (svår hypoglykemi), att de kan bli medvetslösa och få kramper. Detta kan kräva akut behandling utanför sjukvården genom att en närstående eller någon annan individ ger personen glukagon.

Baqsimi innehåller glukagon i pulverform och ges i ena näsborren till personer med diabetes som drabbats av svår hypoglykemi. Dessa personer befinner sig i ett tillstånd där de inte på egen hand kan höja sitt blodsocker.

Relevant jämförelsealternativ till Baqsimi utgörs av ett kit med glukagonpulver i en injektionsflaska och en förfylld spruta med en lösning som ska blandas och sedan injiceras i lårmuskeln. Injicerbart glukagon och Baqsimi bedöms vara lika effektiva i att höja blodsockernivån efter att de har givits på rätt sätt.

Företaget har gjort två så kallade simuleringsstudier där närstående och bekanta till personer med diabetes har fått ge glukagon till en docka. Företaget menar att dessa studier visar att nasal administrering av glukagon leder till fler lyckade behandlingar jämfört med injicerbart glukagon TLV anser inte att studierna visar detta, bland annat för att de inte kan mäta klinisk effekt. TLV bedömer vidare att det föreligger osäkerheter i företagets hälsoekonomiska analys.

TLV:s kostnadsjämförelse visar att kostnaden för att behandling med Baqsimi är högre än kostnaden för jämförelsealternativet.

TLV anser att det finns fördelar med administreringssättet för Baqsimi men bedömer att företaget inte har visat att dessa övriga fördelar motiverar den högre läkemedelskostnaden.

Mot denna bakgrund har TLV beslutat att Baqsimi inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 22 april 2022.

Sidinformation


Publicerad
26 april 2022
Till toppen