Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Detta beslut har upphävts.
Läs mer om aktuellt subventionsstatus för Tranylcypromine här.

Tranylcypromine Glenmark, filmdragerade tabletter, ingår inte i högkostnadsskyddet

Tranylcypromine Glenmark (tranylcypromin) för behandling av vuxna med svåra depressiva episoder där optimerad standardbehandling med två antidepressiva läkemedel (inklusive tricykliska antidepressiva medel) och effektförstärkning med till exempel litium, givit ett otillräckligt behandlingssvar kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att nyttan av Tranylcypromine Glenmark motsvarar kostnaden.

Depression tillhör de stora folksjukdomarna och utgörs av ett tillstånd som varat längre än två veckor med nedstämdhet, nedsatt energi, förlust av intresse eller nöje av att göra aktiviteter som tidigare gett tillfredställelse, men kan även innebära skuldkänslor, svårighet att tänka, sömnsvårigheter, samt tankar på döden och självmord. Personer med svår depression har ofta stora svårigheter att klara vardagslivet och de dagliga aktiviteterna.

Tranylcypromine Glenmark är ett läkemedel som förhindrar nedbrytning av signalsubstanser i nervsystemet vilket kan påverka depressionssymtomen. Företaget har inte kunnat visa att Tranylcypromine Glenmark tillför bättre effekt jämfört med nuvarande behandlingsalternativ och har därmed inte kunnat visa att nyttan av behandlingen motsvarar kostnaden.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Tranylcypromine Glenmark inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 23 februari 2023.

Sidinformation


Publicerad
24 februari 2023