Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Odomzo ingår inte i högkostnadsskyddet

Odomzo (sonidegib) för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad basalcellscancer kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som står bakom produkten har inte visat att kostnaden vid användning av Odomzo motsvarar nyttan.

Läkemedlet Odomzo, som innehåller substansen sonidegib, är avsett för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad basalcellscancer som inte är lämplig för botande kirurgi eller strålbehandling. Basalcellscancer är den vanligaste formen av hudcancer och behandlas hos majoriteten av patienterna genom kirurgi eller strålbehandling. I ett fåtal fall kan sjukdomen utvecklas till avancerad form som inte går att operera eller strålbehandla.

TLV bedömer att sjukdomens svårighetsgrad är hög. TLV bedömer också att relevant jämförelsealternativ till behandling med Odomzo är att erbjuda bästa understödjande behandling.

I företagets hälsoekonomiska analys uppgår kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 2 miljoner kronor för Odomzo jämfört med bästa understödjande behandling, vilket är högre än vad TLV vanligtvis bedömer som rimligt för tillstånd med hög svårighetsgrad.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Odomzo inte ska ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 17 maj 2023.

Sidinformation


Publicerad
19 maj 2023