Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Livtencity ingår inte i högkostnadsskyddet

Livtencity (maribavir) ingår inte i högkostnadsskyddet. Livtencity är tabletter avsedda för behandling av infektion eller sjukdom orsakad av cytomegalovirus, CMV, som varit svårbehandlad vid en eller flera tidigare behandlingar med antivirala läkemedel, såsom ganciklovir, valganciklovir, cidofovir eller foskarnet, hos vuxna patienter som har genomgått transplantation av blodbildande celler eller solida organ.

CMV ligger latent i kroppen hos de flesta människor och kan återaktiveras när immunförsvaret är nedsatt. Patienter som har genomgått en transplantation av blodbildande celler från en donator eller transplantation av solida organ har hög risk för CVM-sjukdom på grund av att de får behandling som försvagar immunsystemet.

CMV är en betydande orsak till sjuklighet och mortalitet hos transplanterade patienter och kan drabba flera olika organsystem i form av till exempel inflammation i lungorna, mag-tarmkanalen, levern, hjärnan eller näthinnan.

Eftersom det saknas behandlingsalternativ som är både kliniskt relevanta och kostnadseffektiva bedömer TLV att ingen behandling utgör relevant jämförelsealternativ till Livtencity. TLV har gett företaget möjlighet att komma in med hälsoekonomiskt underlag där Livtencity jämförs med ingen behandling. Företaget har inte kommit in med detta.

Utan ett hälsoekonomiskt underlag som ställer nyttan och kostnader för behandling med Livtencity i relation till motsvarande nytta och kostnader för ett relevant jämförelsealternativ saknar TLV förutsättning för att bedöma om det ansökta priset för Livtencity är rimligt.

Mot denna bakgrund beslutar TLV att Livtencity inte ska vara subventionerat och inte ingå i högkostnadsskyddet.

Beslutet fattades den 17 maj 2023.

Sidinformation


Publicerad
22 maj 2023
Till toppen