Innehållet på sidan:

Avslag och uteslutningar

Här hittar du beslut för läkemedel som har fått avslag.

Läkemedel som får avslag ingår inte i högkostnadsskyddet.

 • TLV beslutar att Cystadrops inte ska ingå i högkostnadsskyddet

  Cystadrops (cysteamin) som används för att behandla sjukdomen cystinos kommer inte att ingå i högkostnadsskyddet. Företaget som marknadsför Cystadrops har inte visat att den höga kostnaden är rimlig i förhållande till nyttan av behandling.

  Publicerad 6 oktober 2017

 • Fiasp lösning och Fiasp lösning i cylinderampull ingår inte i högkostnadskyddet

  TLV har beslutat att Fiasp lösning och Fiasp lösning i cylinderampull inte ska ingå i högkostnadskyddet eftersom priset är högre än jämförbara produkter.

  Publicerad 26 juni 2017

 • Cabometyx ingår inte i högkostnadsskyddet

  TLV har beslutat att Cabometyx (cabozantinib) inte ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till nyttan av behandlingen. Cabemetyx används för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (njurcellscancer) som har fått annan tidigare behandling.

  Publicerad 27 april 2017

 • Cerdelga ingår inte i högkostnadsskyddet

  TLV har beslutat att Cerdelga (eliglustat) inte ska ingå i högkostnadsskyddet för patienter med Gauchers sjukdom typ 1 eftersom priset är för högt i förhållande till nyttan av behandlingen.

  Publicerad 7 mars 2017