Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 december 2021

Tysabri, Gardasil, EXJADE®, finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 december. Neupogen® Novum utträder den 30 december.

Tysabri, 300 mg, Koncentrat till infusionsvätska, lösning

Utträder ur förmånerna den 1 december på företagets begäran. Parallelldistribuerade förpackningar finns kvar i förmånen.

Gardasil, Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 x 0,5 ml

Utträder ur förmånerna den 1 december på företagets begäran. Parallelldistribuerade förpackningar med förfylld spruta i storlek 1 x 0,5 ml finns kvar i förmånen.

EXJADE 125 mg, 250 mg och 500 mg, Dispergerbar tablett

Utträder ur förmånerna från den 1 december på företagets begäran. Parallelldistribuerade förpackningar finns kvar i förmånen.

Neupogen Novum 0,96 mg/ml och 0,6 mg/ml, Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta

Utträder ur förmånerna den 30 december på företagets begäran. Neupogen® Novum 0,3 mg/ml finns kvar inom förmånerna.

Sidinformation


Publicerad
9 november 2021