Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna från 1 dec– läkemedel

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran har uteslutits ur läkemedelsförmånerna från 1 december 2014.

Publicerad 11 november 2014