Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran uteslutits ur läkemedelsförmånerna från den 1 maj 2015.

Publicerad 15 april 2015