Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna - läkemedel

Här finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran uteslutits ur läkemedelsförmånerna från den 1 juni 2015.

Publicerad 12 maj 2015