TLV logotyp
TLV logotyp

Utträden ur läkemedelsförmånen förmånen den 1 juli

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 juli 2020.

Publicerad 08 juni 2020