Utträden ur läkemedelsförmånen förmånen den 1 september 2020

På denna sida finns en sammanställning över de läkemedel i olika förpackningsstorlekar som på företagens egen begäran utträder ur läkemedelsförmånerna från 1 september 2020.

Publicerad 10 augusti 2020