TLV logotyp
TLV logotyp

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 november

Ebetrex finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagens begäran den 1 november.

Ebetrex 20 mg/ml

Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta i storlekarna 30 x 0,875 ml (17,5 mg), 1 x 0,5 ml (10 mg), 1 x 1,25 ml (25 mg) och 1 x 1 ml (20 mg) utträder ur förmånerna på företagets begäran.

Storlekarna 4 x 1,25 ml (25 mg), 4 x 1 ml (20 mg), 4 x 0,5 ml (10 mg), 4 x 0,375 ml (7,5 mg) och 4 x 0,75 ml (15 mg) finns kvar i förmånerna men marknadsförs inte.

Publicerad 15 oktober 2020