TLV logotyp
TLV logotyp

Begärda utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 april

Pegintron finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 april.

Pegintron 50 mikrogram, 80 mikrogram, 100 mikrogram, 120 mikrogram och 150 mikrogram utträder ur förmånerna på företagets begäran. Parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Publicerad 09 mars 2021