TLV logotyp
TLV logotyp

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 juni

Exforge finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 juni.

Exforge 5 mg/80 mg, 5 mg/160 mg och 10 mg/160 mg utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika, parallellimporterade och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Publicerad 12 maj 2021