TLV logotyp
TLV logotyp

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 september

Faslodex® finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 september.

Faslodex®, 250 mg, injektionsvätska, lösning i förfylld spruta utträder ur förmånerna på företagets begäran. Generika och parallelldistribuerade förpackningar finns kvar inom förmånerna.

Publicerad 10 augusti 2021