TLV logotyp
TLV logotyp

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 november 2021

Förändringar 1 november är publicerade i Excelfilen under "Relaterad information".

Publicerad 08 oktober 2021