TLV logotyp
TLV logotyp

Utträden ur läkemedelsförmånerna den 1 juni 2022

Oxycodone/Naloxone Sandoz depottablett, VITRAKVI oral lösning och Telfast® filmdragerad tablett finns bland de läkemedel som utträder ur läkemedelsförmånerna på företagets begäran den 1 juni 2022.

Publicerad 13 maj 2022