Innehållet på sidan:

Begränsad subvention

Här hittar du beslut för läkemedel vi har beviljat begränsad subvention.

Läkemedel som får begränsad subvention ingår i högkostnadsskyddet med begränsning.

 • Ibrance ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Ibrance (palbociklib) för behandling av spridd bröstcancer ingår i högkostnadsskyddet med begränsning från och med den 1 juli 2017. Begränsning innebär att läkemedlet endast subventioneras för behandling i kombination med en aromatashämmare.

  Publicerad 19 juni 2017

 • Xeljanz ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Xeljanz (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.

  Publicerad 25 april 2017

 • Olumiant ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Olumiant (baricitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs).

  Publicerad 25 april 2017

 • Truberzi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  TLV har beslutat att Truberzi (eluxadolin) ska subventioneras med en begränsning till patienter med svår Irritable Bowel Syndrome (IBS) diarré (IBS-D) som inte har fått effekt av eller inte tolererat behandling med loperamid.

  Publicerad 25 april 2017

 • Qtern ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Qtern 5mg/10mg (saxagliptin/dapagliflozin), ett kombinationsläkemedel för behandling av diabetes typ 2, ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention. Begränsningen innebär att Qtern är subventionerat för de patienter som inte uppnått tillräcklig kontroll av blodsockernivån vid behandling med metformin eller sulfonureider samt en av produktens ingående substanser.

  Publicerad 2 mars 2017

Gå till sida:

1, 2