Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

LFN bifaller ansökan om Crestor och Ezetrol

Ansökan om att Crestor och Ezetrol, två läkemedel som behandlar patienter med förhöjda blodfetter, ska ingå i läkemedelsförmånerna har bifallits av LFN.

Begränsningar av subvention för Crestor

Får bara subventioneras om en patient inte når behandlingsmålen med simvastatin.

Begränsningar av subvention för Ezetrol

Läkemedelsförmånsnämnden finner att Ezetrol uppfyller villkoren för subvention till det angivna priset som tillägg till statiner i behandlingen av patienter vars blodfetter inte är adekvat kontrollerade med enbart statin och som samtidigt har någon av följande ytterligare riskfaktorer:

  • etablerad kranskärlssjukdom
  • annan aterosklerotisk sjukdom
  • diabetes typ 2
  • familjär hyperkolesterolemi
  • multipla riskfaktorer.

Läkemedelsförmånsnämnden finner vidare att då det inte finns andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som är att bedöma som väsenligt mer ändamålsenliga uppfyller Ezetrol kraven för subvention även i följande fall:

  • patienter med förhöjda blodfetter hos vilka en statin är olämplig eller inte tolereras
  • patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi
  • patienter med homozygot sitosterolemi (fytosterolemi)

Sidinformation


Publicerad
26 juni 2003