Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Levemir

LFN beslutar att insulinet Levemir ska ingå i läkemedelsförmånerna.

Subventionen är begränsad att gälla för behandling av patienter med diabetes typ-1. Företaget ska senast den 30 september 2006 lämna ett underlag för en förnyad prövning av om Levemir ska ingå i förmånerna.

I juni 2007 fattade LFN ett nytt beslut om Levemir, där den tidigare begränsningen av subventionen togs bort.

Sidinformation


Publicerad
12 oktober 2004