Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Yentreve

LFN beslutar att inkontinensläkemedlet Yentreve ska ingå i förmånerna.

Subventionen är begränsad att gälla för behandling av måttlig till svår ansträngningsinkontinens. Beslutet är tidsbegränsat att gälla som längst till den 31 december 2006. Dessutom ska företaget i all marknadsföring och annan information tydligt informera om de begränsningar som finns för förskrivning av läkemedlet.

I december 2006 fattade LFN ett beslut om fortsatt subvention för Yentreve. Den begränsning som tidigare gällt har dock tagits bort.

Sidinformation


Publicerad
10 november 2004