Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Azilect

Läkemedlet Azilect mot Parkinsons sjukdom ska ingå i förmånerna, men bara som tilläggsbehandling till läkemedlet levodopa och hos patienter som inte fått tillräcklig effekt av detta. Subventionen är begränsad till och med den 30 juni 2008.

Parkinsons sjukdom kan i sin tidiga fas lindras med läkemedlet levodopa. När en patient kommer in i den svårare fasen kombineras behandlingen med andra läkemedel, till exempel selegilin, entakapon eller Azilect (rasagilin).
I sin ansökan har företaget valt att jämföra Azilect som tilläggsbehandling till levodopa med entakapon, som har en stor användning vid behandling av Parkinsons sjukdom. I denna jämförelse kan Azilect antas vara kostnadseffektivt, eftersom entakapon har ett högre pris. Selegilin står för en stor del av försäljningen och har ett avsevärt lägre pris än Azilect. Det finns dock inte någon hälsoekonomisk analys av huruvida Azilect är kostnadseffektivt i jämförelse med selegilin.

Subventionen är begränsad till och med den 30 juni 2008. Vill företaget ha fortsatt subvention kan man dessförinnan lämna in en ny ansökan, som innehåller en studie som visar att Azilect är kostnadseffektivt i jämförelse med dels entakapon och dels med selegilin. Företaget bör också visa att Azilect är effektivt, säkert och kostnadseffektivt för behandling av patienter både under och över 70 år.

Begränsning av subvention för Azilect

Azilect tablett 1 mg, ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av Parkinsons sjukdom som tilläggsbehandling till levodopa hos patienter med otillräcklig effekt av levodopa i slutet av dosintervallet (end-of-dose fluktationer).

Sidinformation


Publicerad
17 maj 2006
Till toppen