Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Exubera i förmånerna

LFN har beslutat att diabetesläkemedlet Exubera ska ingå i läkemedelsförmånerna. Subventionen begränsas dock till vissa patientgrupper.

Exubera är ett snabbverkande insulin som tillförs via inhalator. Det är det första godkända insulinet som kan tillföras på annat sätt än genom en injektion. Behandling med Exubera är dock betydligt dyrare än behandling med andra snabbverkande insuliner och insulinanaloger. Den blodsockersänkande effekten verkar samtidigt vara jämförbar med de injicerbara insulinerna.

Det finns en stor osäkerhet i den hälsoekonomiska bedömningen som visar att nyttovinsterna för att slippa injektioner måste vara betydande för att Exubera ska vara kostnadseffektiv.
De patienter som har den största nyttan av behandlingen kan förväntas vara sådana diabetespatienter som har betydande svårigheter att injicera insulin och på grund av detta inte uppnår tillfredsställande blodsockerkontroll. LFN har därför beslutat att begränsa subventionen.

Begränsning för Exubera

Exubera ingår i läkemedelsförmånerna endast vid behandling av vuxna patienter med diabetes som inte kunnat uppnå tillfredsställande blodsockerkontroll på grund av dokumenterade svårigheter med injektion av insulin. Detta gäller för behandling av:

  • vuxna patienter med typ 2-diabetes, som först också ska ha provat tablettbehandling med en kombination av minst två diabetesläkemedel utan tillfredsställande effekt
  • vuxna patienter med typ 1-diabetes, som tillägg till långtids- eller medellångtidsverkande insulin som ges under huden, för vilka de potentiella fördelarna med tillägg av inhalerbart insulin överväger eventuella risker.

Läkemedelsföretaget Pfizer ska tydligt informera om begränsningarna i sin marknadsföring och i all annan information om läkemedlet.

Osäkerheten i det hälsoekonomiska underlaget innebär att LFN beslutat att tidsbegränsa subventionen till och med februari 2009. Sedan måste företaget lämna in en ny ansökan om subvention. Vid den tidpunkten bör det finnas mer data kring läkemedlet att ta ställning till.

LFN har också beviljat subvention för den inhalator som behövs för att ta läkemedlet.

Sidinformation


Publicerad
10 oktober 2006