Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Remodulin

LFN beslutar att läkemedlet Remodulin ska ingå i förmånerna, dock med vissa begränsningar.

Remodulin är avsett för behandling av primär pulmonell arteriell hypertention (PAH). Den som lider av PAH har ett högt blodtryck i det lilla kretsloppet som förser lungorna med blod och detta är en sjukdom med hög svårighetsgrad.

Begränsning av subvention för Remodulin

Remodulin ingår i läkemedelsförmånerna endast vid behandling av patienter som tidigare behandlats med Revatio (sildenafil), Tracleer (bosentan) och Ventavis (iloprost) men där dessa läkemedel inte haft önskad effekt.

Sidinformation


Publicerad
17 oktober 2006