Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Preotact

LFN beslutar att läkemedlet Preotact ska ingå i förmånerna, dock med vissa begränsningar.

Preotact är godkänt för behandling av benskörhet hos kvinnor som passerat klimakteriet och har hög risk för frakturer. Benskörhet uppträder när det inte bildas tillräckligt med nytt ben som ersätter det som bryts ned på naturlig väg. Undan för undan blir skelettet tunt och skört och bryts lätt, framförallt i handleden, höften och ryggraden.

Begränsning av subventionen för Preotact

Preotact ingår i läkemedelsförmånerna för som mest 18 månaders behandling och enbart vid behandling av begränsade grupper av kvinnor med postmenopausal osteoporos, det vill säga låg bentäthet som konstaterats vid mätning i ländrygg och/eller höft. Grupperna begränsas på följande sätt:

Preotact är subventionerat som förstahandbehandling endast för patienter som har T-score mindre än -3 och har haft upprepade (minst två) kliniska kotfrakturer samt efter utredning bedöms ha en mycket hög risk för ny kotfraktur.

Preotact är subventionerat som andra- eller tredjehandsbehandling vid låg bentäthet med T-score mindre än -2,5 och då

  • patienten haft minst en klinisk1 kotfraktur och det dokumenterats att patienten på grund av biverkningar eller kontraindikationer inte tolererar annan benskörhetsbehandling (bisfosfonat, raloxifen eller strontiumranelat), eller
  • patienten drabbats av upprepade (minst två) kliniska kotfrakturer under pågående behandling med bisfosfonat, raloxifen eller strontiumranelat.

Sidinformation


Publicerad
27 oktober 2006
Till toppen