Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Acomplia

LFN beslutar att viktminskningsläkemedlet Acomplia ska ingå i förmånerna. Subventionen kommer dock att vara begränsad till vissa patientgrupper.

Acomplia är subventionerat för feta patienter som har ett BMI över 35 kg/m² eller överviktiga patienter med ett BMI över 28 kg/m² och som lider av diabetes typ 2 eller höga blodfetter. BMI (Body Mass Index) är ett internationellt accepterat mått på övervikt, som baserar sig på en kombination av patientens längd och vikt.

Sedan tidigare finns det två viktminskningspreparat i förmånerna, nämligen Xenical och Reductil. Subventionsbegränsningen är likadan för alla dessa tre läkemedel, men med skillnaden att Acomplia även subventioneras för patienter med höga blodfetter tillsammans med ett BMI över 28.

Acomplia bedöms vara ett lika kostnadseffektivt alternativ som Xenical och Reductil för patienter med fetma eller med övervikt i kombination med diabetes typ 2. För överviktiga patienter med höga blodfetter bedöms Acomplia vara ett rimligt kostnadseffektivt alternativ till att inte behandla dessa patienter med viktminskningsläkemedel överhuvudtaget.

Eftersom det råder en viss osäkerhet om läkemedlets effekter och biverkningar samt om dess användning i klinisk vardag, är subventionen tidsbegränsad till och med den 31 december 2008. Vill företaget ha fortsatt subvention måste man dessförinnan lämna in en ny ansökan, med dokumentation som bättre visar på läkemedlets behandlingseffekt.

Begränsning av subvention för Acomplia

Acomplia ingår i läkemedelsförmånerna vid behandling av feta patienter som har ett BMI över 35 kg/m² eller överviktiga patienter med ett BMI över 28 kg/m² och som samtidigt lider av diabetes typ 2 eller höga blodfetter.

Sidinformation


Publicerad
9 november 2006