Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för allergivaccinet Grazax

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att allergivaccinet Grazax ska ingå i läkemedelsförmånen, men bara för en begränsad grupp patienter. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånen får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Grazax är ett läkemedel som kan användas för att behandla svårare former av gräspollenallergi när patienten inte får tillräcklig lindring för sina besvär av gängse behandling med antihistamin och kortison i form av nässpray eller tabletter. Det är det första allergivaccinet i tablettform och det finns därför en stor osäkerhet om effekterna av läkemedlet.

Det är stora prisskillnader på läkemedel som används vid behandling av gräspollenallergi. Grazax kommer att kosta drygt 2 800 kronor för 100 tabletter.
Priset på antihistamin, som används vid mildare former av gräspollenallergi, är knappt 80 kronor för 100 tabletter.

Grazax ingår i läkemedelsförmånerna från 3 mars 2007, men då bara när bästa möjliga symtomdämpande behandling inte ger ett tillfredställande resultat. Läkemedelsföretaget ALK Sverige AB måste i all sin marknadsföring och annan information tydligt upplysa om de begränsningar som gäller för att få skriva ut läkemedlet med subvention.

Företaget ska också innan utgången av 2010 komma in med underlag som klargör effekterna av Grazax på längre sikt.

Sidinformation


Publicerad
5 mars 2007