Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för rökavvänjningsmedlet Champix

Läkemedelsförmånsnämnden (LFN) har beslutat att läkemedlet Champix ska ingå i läkemedelsförmånen, men enbart i kombination med motiverande stöd.

Champix är ett rökavvänjningsläkemedel i tablettform. Läkemedelsverkets bedömning är att Champix är ett andrahandspreparat som ska användas först när man redan försökt att sluta röka på annat sätt, till exempel med hjälp av receptfria rökavvänjningsmedel.

Champix kommer att ingå i läkemedelsförmånen från den 24 mars 2007. All marknadsföring av Champix måste tydligt informera om att läkemedlet är ett andrahandsalternativ till nikotinersättningsmedel och att det bara subventioneras i kombination med motiverande stöd.

Sedan tidigare ingår rökavvänjningsläkemedlet Zyban i läkemedelsförmånen. Även Zyban är ett andrahandsläkemedel som enbart subventioneras i kombination med motiverande stöd, såsom stödjande samtal vid rökstopp och regelbundna uppföljningar.

Sidinformation


Publicerad
23 mars 2007