TLV logotyp
TLV logotyp

Raptiva tillbaka i förmånen med begränsad subvention

LFN har beslutat att psoriasisläkemedlet Raptiva från och med den 31 mars åter ska ingå i högkostnadsskyddet för läkemedel, men endast för en begränsad grupp patienter.

Raptiva är ett läkemedel som används för att behandla psoriasis. Sjukdomen är svårbehandlad och därför finns det ett värde i att ha flera behandlingsalternativ. Behandling med Raptiva kostar cirka 130 000 kronor per år. LFN bedömer att förstahandsbehandling med Raptiva inte är kostnadseffektivt i förhållande till de alternativ som finns.

Raptiva har en annan verkningsmekanism och biverkningsprofil än alternativen. Raptiva får därför begränsad subvention och ingår i förmånerna endast för behandling av patienter där annan behandling, inklusive TNF-alfahämmare, är olämplig.

- LFN ska se till att samhället får ut så mycket hälsa som möjligt för de pengar som satsas på läkemedel. Raptiva subventioneras därför för en begränsad grupp patienter, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

All marknadsföring av Raptiva måste tydligt informera om den begränsning som gäller för förskrivning med subvention.

Publicerad 04 april 2007