TLV logotyp

Begränsad subvention för Gardasil

Läkemedelsförmånsnämnden har beslutat att HPV-vaccinet Gardasil ska ingå i läkemedelsförmånerna, men bara för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år. Läkemedel som ingår i läkemedelsförmånerna får räknas in i högkostnadsskyddet för läkemedel.

Gardasil är ett vaccin mot humant papillomvirus (HPV), som kan leda till livmoderhalscancer. Maximal effekt av Gardasil uppnås hos unga kvinnor som ännu inte sexualdebuterat och därmed inte utsatts för HPV-virus.

Sexuell debut är emellertid inte liktydigt med HPV-infektion och en majoritet av tonåringarna är inte infekterade. Det är därmed även motiverat att vaccinera sexuellt aktiva unga kvinnor. LFN har därför beslutat att Gardasil ska subventioneras för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år.

- LFN ska se till att samhället får så mycket hälsa för pengarna som möjligt. Livmoderhalscancer är en livshotande sjukdom, som vid sen upptäckt leder till både mänskligt lidande och höga behandlingskostnader. Därför är det angeläget att begränsa insjuknandet i denna cancerform, säger Ann-Christin Tauberman, generaldirektör på LFN.

Socialstyrelsen utreder för närvarande om HPV-vaccin ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. En eventuell vaccinering med HPV-vaccin inom det nationella barnvaccinationsprogrammet kommer sannolikt att ske före 12 års ålder. Att Gardasil eventuellt ingår i vaccinationsprogrammet i framtiden utgör därmed inget hinder mot att låta vaccinet ingå i läkemedelsförmånerna för unga kvinnor i åldrarna 13-17 år.

LFN kan komma att ompröva detta beslut när Socialstyrelsen tagit ställning i frågan.

Publicerad 09 maj 2007

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.

 

Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50


E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 18
112 26 Stockholm


Postadress
TLV
Box 225 20
104 22 Stockholm

Fakturaadress:
TLV
FE 909
838 74 Frösön


Organisationsnummer:
202 100 - 5364


Följ TLV