Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Begränsad subvention för Neupro

LFN har beslutat att Neupro, ett plåster för behandling av Parkinsons sjukdom, ska ingå i högkostnadsskyddet. Subventionen är begränsad till Parkinsonpatienter som behöver denna typ av läkemedel och som inte kan ta tabletter.

Drygt 20 000 personer har Parkinsons sjukdom i Sverige i dag. Neupro är ett Parkinsonläkemedel i form av ett plåster. Sedan tidigare ingår två liknande läkemedel i högkostnadsskyddet, Requip och Sifrol, vilka båda ges i tablettform. LFN har beslutat att det nya plåstret Neupro ska få subvention. Subventionen är dock begränsad till patienter med Parkinsons sjukdom som behöver läkemedelstypen dopaminagonister och som inte kan ta tabletter.

LFN ska granska subventionerna för alla Parkinsonläkemedel i den pågående genomgången av läkemedelssortimentet. Senast i samband med denna genomgång ska företaget som marknadsför läkemedlet redovisa om den patientgrupp som får Neupro utskrivet inom högkostnadsskyddet stämmer överens med subventionens begränsningar. All marknadsföring av Neupro måste dessutom tydligt informera om den begränsning som gäller.

Begränsning av subvention för Neupro

Neupro ingår i läkemedelsförmånerna för behandling endast av de patienter med Parkinsons sjukdom som behöver dopaminagonister och som inte kan ta tabletter.

Sidinformation


Publicerad
26 november 2007