TLV logotyp
TLV logotyp

Fortsatt begränsad subvention för Elidel

LFN beslutar att läkemedlet Elidel ska ingå i förmånerna med begränsning även efter den 31 december 2007.

Den 29 juni 2005 fattade LFN ett beslut om subvention för Elidel. Subventionen begränsades till att omfatta milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter där behandling med lokala glukokortikoider prövats och befunnits vara olämplig samt för patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Vid beslutstillfället fanns osäkerheter dels i fråga om kliniska data, dels kring hur Elidel skulle komma att användas i klinisk vardag. Därför tidsbegränsades subventionen till 31 december 2007. För fortsatt subvention även efter detta datum konstaterades att företaget hade möjlighet att ge in en ny ansökan om subvention med dokumentation som belyser Elidels effekt hos patienter som är resistenta mot steroidbehandling och uppgifter om hur användningen av Elidel i klinisk vardag överensstämmer med begränsningarna.

De studieresultat som företaget åberopar styrker att Elidel har effekt när glukokortikoider inte är ett fungerande alternativ. Elidel beviljas fortsatt subvention med samma begränsning som tidigare.

Begränsning av subvention för Elidel

Elidel 1 % kräm ingår i läkemedelsförmånerna för behandling av milt till måttligt svårt atopiskt eksem i ansikte och på hals hos patienter där behandling med lokala glukokortikoider prövats och befunnits vara olämplig samt för patienter som är allergiska mot lokala glukokortikoider.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Publicerad 18 december 2007

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter