TLV logotyp
TLV logotyp

Acomplia får förlängd subvention

LFN beslutar att Acomplia, för behandling av fetma och övervikt, får förlängd subvention och ingår i förmånen till och med 31 december 2009.

Företaget Sanofi Aventis ska under denna tid ta fram och presentera långtidseffekterna och de hälsoekonomiska utfallet av Acomplia.

Begränsningar

Acomplia ingår i läkemedelsförmånerna endast för behandling av feta patienter som har BMI över 35 kg/m² eller överviktiga patienter som har BMI över 28 kg/m² och som samtidigt lider av diabetes typ 2 eller höga blodfetter.

Villkor

Sanofi-Aventis AB ska i all marknadsföring och information om läkemedlet tydligt upplysa om de begränsningar som gäller för förskrivning med subvention.

Publicerad 08 februari 2008

Öppettider

Måndag- fredag
09:00 - 16:00.

Växel: 09:00 -16:00.
Registratur:  09:00 -15:00.


Kontakt

Telefon växel: 08 - 568 420 50 E-post: registrator@tlv.se

Besöksadress
Fleminggatan 14
112 26 Stockholm

Fler kontaktuppgifter