Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Coramil får begränsad subvention

Coramil får begränsad subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlet är inte kostnadseffektivt inom hela sitt användningsområde eftersom det är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Begränsningar

Vid högt blodtryck subventioneras läkemedlet endast för patienter som inte kan använda kärlselektiva kalciumflödeshämmare.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar detta läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2008