TLV logotyp
TLV logotyp

Kredex får begränsad subvention

Kredex får begränsad subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck. Läkemedlet är inte kostnadseffektivt inom hela sitt användningsområde eftersom det är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Det finns kopior av Kredex som alla får samma begränsning. De bygger också på substansen karvedilol och har i de flesta fall ett namn som innehåller substansnamnet.

Begränsningar

Vid nyinsättning, det vill säga om patienten förskrivs behandling mot högt blodtryck med betablockare för första gången, subventioneras läkemedlet Kredex endast för patienter som först provat andra läkemedelsklasser.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar detta läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Publicerad 15 februari 2008