Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Logimax får begränsad subvention

Logimax och Logimax Forte får begränsad subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlen är inte kostnadseffektiva inom hela sitt användningsområde eftersom de är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Begränsningar

Vid nyinsättning, det vill säga för patienter som för första gången behandlas med Logimax (en kombination av betablockerare och kalciumflödeshämmare) mot högt blodtryck, subventioneras läkemedlen endast för patienter som först provat andra läkemedelsklasser.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar detta läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2008