Logotyp. Gå till startsidan
Logotyp. Gå till startsidan

Monopril får begränsad subvention

Monopril får begränsad subvention efter genomgången av läkemedel mot högt blodtryck.

Läkemedlet är inte kostnadseffektivt inom hela sitt användningsområde eftersom det är betydligt dyrare än motsvarande läkemedel som ger likvärdig medicinsk effekt.

Det finns kopior av Monopril som får samma begränsning. De bygger också på substansen fosinopril och har i de flesta fall ett namn som innehåller substansnamnet.

Begränsningar

Läkemedlet subventioneras endast för patienter med gravt nedsatt njurfunktion.

Villkor

Företaget ska i all sin marknadsföring och annan information tydligt informera om ovanstående begränsningar.

Beslutet börjar gälla den 1 september 2008.

Om du som patient tar detta läkemedel bör du vända dig till en läkare för att diskutera din medicinering.

Sidinformation


Publicerad
15 februari 2008